O fontu


Počevši kreirati font čitao sam mnogo o tipografiji. U jednom članku o raznim pismima saznao sam da stručnjaci dijele zrela od nezrelih pisama po tome da li se razlikuju mala od velikih slova i da li mala slova imaju razne visine od glavne crte prema gore i prema dolje, tako da pisani tekst bude što lakši za čitati. Tako sam i na takva pravila polagao pozornost pri stvaranju fonta. Pri kreiranju sam standardizirao oblike raznih slova koliko je god bilo moguće. Cilj mi je bio stvoriti suvremeni standardizirani font sa serifima u smislu poznatog »Times New Roman«.

Ukupno sam uložio gotovo četiri godine rada u svoje slobodno vrijeme i konačno u travnju 2009. godine sam uspio završiti svoj rad. Teško mi je reći koje područje ili vrijeme bi bilo izvor fontu; moglo bi se reći da spaja razne tradicije sa raznih područja i stoljeća. Stoga sam u čast naše stoljetne baštine font jednostavno nazvao »Croatica«.

Izradio sam sva glagoljska slova koja su, mislim, ikada postojala te neke varijante i spojenice (pošto za starija slova koja se u Hrvatskoj više ne koriste ne postoje kurzivne inačice sâm sam kreirao mala slova), također glagoljske brojeve i sve važne interpunkcije i ostale znakove, tako da font ima više od 260 znakova. Cilj mi je i pri tome bio da se font može korisiti za suvremeni hrvatski jezik ali i za sve stare glagoljske i crkvenoslavenske spisove.

Za ovaj font jedini problem predstavlja neadekvatni sadašnji unicode i dekodiranje za tipkovnicu. Za sada sam našao privremeno rješenje za pisanje (transliteracija nažalost nije moguća), ali bi se tu moglo i trebalo lobirati pri unicode-konzorciju za doradu koda.

Želja mi je da font bude opće dostupan za sve zainteresirane osobe i institucije i da prodire u javnost tako da bi glagoljica postala popularnija u Hrvatskoj. Cilj mi je dakle promidžba glagoljice u svakom smislu a ovaj font je moj doprinos tome.Font »Croatica«


Font tablica

Primjer teksta pisanog fontom »Croatica«

Sistemski preduvjeti

Ovaj font najbolje djeluje sa


Postoje neke posebnosti koje su važne za neometano pisanje sa fontom »Croatica«.

Najbolje učinke imat ćete s najnovijom verzijom OpenOffice.org-a na vašem računalu koju možete skinuti preko linka na ovoj stranici.
Najpovoljnije veličine za pisanje teksta su između 16 i 20 pt.
Ispis je najljepši kada se printer namjesti na najbolju ili barem standardnu kvalitetu ispisa.

Kao drugo morate prije pisanja obavezno promjeniti jezik tipkovnice na desktopu na njemački {DE Deutsch (Deutschland)}.
Izabrao sam takvu konstelaciju jer se s tako namještenom tipkovnicom najviše od svih mogućih spojenica najlakše daje ostvarivati.
Zajedno sa fontom sam priredio file s rasporedom slova na tipkovnici kojega možete ispisati pa ga stavite kraj sebe radi lakšeg snalaženja kada pišete tekst sa fontom »Croatica«.


Ovlasnica

Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Njemačka Licenca

Tekst ovlasnice na hrvatskom jeziku može se pod sljedećim linkom pročitati:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.hr


S downloadom font-file-a korisnik istovremeno izričito prihvaća uvjete licence Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Njemačka.


Instalacija fonta

Naj jednostavniji put za instalaciju fonta je sljedeći:

  • izvršiti download fonta »Croatica« na desktop
  • otvoriti Windows Explorer
  • otvoriti folder »Windows«
  • otvoriti folder »Fonts«
  • duplo kliknuti na ZIP-file
  • potegnuti file »Croatica.ttf« iz ZIP-a u Font-folder

Gotovo

Download

Downloaddownload fonta
download key-map download rasporeda slova na tipkovnici
  • Zadnja izmjena: 2018/05/26 00:11
  • (vanjsko uređivanje)