Počevši kreirati font čitao sam mnogo o tipografiji. U jednom članku o raznim pismima saznao sam da stručnjaci dijele zrela od nezrelih pisama po tome da li se razlikuju mala od velikih slova i da li mala slova imaju razne visine od glavne crte prema gore i prema dolje, tako da pisani tekst bude što lakši za čitati. Tako sam i na takva pravila polagao pozornost pri stvaranju fonta. Pri kreiranju sam standardizirao oblike raznih slova koliko je god bilo moguće. Cilj mi je bio stvoriti suvremeni standardizirani font sa serifima u smislu poznatog »Times New Roman«.

Ukupno sam uložio gotovo četiri godine rada u svoje slobodno vrijeme i konačno u travnju 2009. godine sam uspio završiti svoj rad. Teško mi je reći koje područje ili vrijeme bi bilo izvor fontu; moglo bi se reći da spaja razne tradicije sa raznih područja i stoljeća. Stoga sam u čast naše stoljetne baštine font jednostavno nazvao »Croatica«.

Izradio sam sva glagoljska slova koja su, mislim, ikada postojala te neke varijante i spojenice (pošto za starija slova koja se u Hrvatskoj više ne koriste ne postoje kurzivne inačice sâm sam kreirao mala slova), također glagoljske brojeve i sve važne interpunkcije i ostale znakove, tako da font ima više od 260 znakova. Cilj mi je i pri tome bio da se font može korisiti za suvremeni hrvatski jezik ali i za sve stare glagoljske i crkvenoslavenske spisove.

Za ovaj font jedini problem predstavlja neadekvatni sadašnji unicode i dekodiranje za tipkovnicu. Za sada sam našao privremeno rješenje za pisanje (transliteracija nažalost nije moguća), ali bi se tu moglo i trebalo lobirati pri unicode-konzorciju za doradu koda.

Želja mi je da font bude opće dostupan za sve zainteresirane osobe i institucije i da prodire u javnost tako da bi glagoljica postala popularnija u Hrvatskoj. Cilj mi je dakle promidžba glagoljice u svakom smislu a ovaj font je moj doprinos tome.
Font tablica

Ovaj font najbolje djeluje sa


Postoje neke posebnosti koje su važne za neometano pisanje sa fontom »Croatica«.

Najbolje učinke imat ćete s najnovijom verzijom OpenOffice.org-a na vašem računalu koju možete skinuti preko linka na ovoj stranici.
Najpovoljnije veličine za pisanje teksta su između 16 i 20 pt.
Ispis je najljepši kada se printer namjesti na najbolju ili barem standardnu kvalitetu ispisa.

Kao drugo morate prije pisanja obavezno promjeniti jezik tipkovnice na desktopu na njemački {DE Deutsch (Deutschland)}.
Izabrao sam takvu konstelaciju jer se s tako namještenom tipkovnicom najviše od svih mogućih spojenica najlakše daje ostvarivati.
Zajedno sa fontom sam priredio file s rasporedom slova na tipkovnici kojega možete ispisati pa ga stavite kraj sebe radi lakšeg snalaženja kada pišete tekst sa fontom »Croatica«.


Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Njemačka Licenca

Tekst ovlasnice na hrvatskom jeziku može se pod sljedećim linkom pročitati:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.hr


S downloadom font-file-a korisnik istovremeno izričito prihvaća uvjete licence Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Njemačka.


Naj jednostavniji put za instalaciju fonta je sljedeći:

  • izvršiti download fonta »Croatica« na desktop
  • otvoriti Windows Explorer
  • otvoriti folder »Windows«
  • otvoriti folder »Fonts«
  • duplo kliknuti na ZIP-file
  • potegnuti file »Croatica.ttf« iz ZIP-a u Font-folder

Gotovo

Downloaddownload fonta
download key-map download rasporeda slova na tipkovnici
  • Zadnja izmjena: 2019/07/29 22:38
  • (vanjsko uređivanje)